Reglament:

En virtut del que estableix l'article 3 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), per això i en compliment de l'article 5.1. de la mateixa llei, s'informa a tots els participants, que les seves dades així com les possibles fotos que pugui prendre el club durant l'esdeveniment, passen a incorporar-se a un fitxer que gestionarà el C.C La Torreta Bike, mitjançant el qual es pot exercir els drets de cancel · lació, rectificació i oposició davant el responsable del fitxer.
L'organització Club Ciclista La Torreta Bike declina tota responsabilitat dels possibles accidents físics / materials o altres perjudicis que la participació d'aquesta marxa, pugui presentar per als participants, ni els que pugui fer a tercers.Cada participant haurà d'assumir la responsabilitat dels seus actes.
La marxa BTT femenina del C.C. La Torreta Bike és un esdeveniment no competitiu. No obstant això tindrà tres recorreguts de diferents dificultats que requereix un mínim d'entrenament.
 L'organització es reserva el dret de modificar el recorregut o suspendre la marxa en cas de força major i no es retornaran els diners de la inscripció. En cas d'haver de suspendre la marxa l'organització comunicarà mitjançant la seva pàgina web quan es realitzarà.
El recorregut estarà senyalitzat, però no tallat al trànsit. Cal, doncs, respectar les normes de circulació. En cap cas l'organització es farà responsable amb aquells ciclistes que no respectin les disposicions del codi de circulació, la policia, sent ells mateixos responsables de les infraccions que puguin cometre. Els menors de 14 anys hauran d'anar acompanyats pels seus pares o persona responsable. Totes les participants hauran de portar el dorsal en lloc visible. És obligatori l'ús de casc homologat. Respectar l'entorn i la natura. No llenceu deixalles. El fet de presentar-se a aquesta marxa organitzat pel club CC La Torreta Bike implica l'acceptació i compliment d'aquest reglament i la renúncia a tots els drets contra l'organització derivats dels danys que es puguin ocasionar durant la marxa. L'organització es reserva el dret de resoldre segons el seu criteri qualsevol incident que es produeixi durant el transcurs de la marxa. L'organització es reserva el dret d'excloure de la marxa a qualsevol participant pel fet de no complir el reglament. Només el fet de participar implica l'acceptació i compliment del present reglament.